Digitalisering af det danske sundhedsvæsen – øjenvidneberetninger fra nøgleaktører

I anledning af E-sundhedsobservatoriets 20-års jubilæum i 2019 blev der lanceret en bog: ”Digitalisering af det danske sundhedsvæsen – øjenvidneberetninger fra nøgleaktører”. Bogen er skrevet af 30 forfattere og har 16 kapitler. Forfatterne er alle centrale aktører, som E-sundhedsobservatoriet har inviteret til at skrive deres egen beretning.
Bogen er udgivet på Syddansk Universitetsforlag og kan købes her.
I den første lancering af bogen, var der desværre fejl i figur 7 side 18. Den rigtige figur findes her.

E-sundhedsobservatoriets årskonference den 9. og 10. oktober 2019

En stor tak til alle, der deltog på årets E-sundhedsobservatorie konference. Vi håber at se Jer i 2020, hvor konferencen finder sted den 7. og 8. oktober.

Vinderen af E-sundhedsbattle 2019 blev Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital med oplægget: ”Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng” Resumé

Pernille vandt begge priser ved E-sundhedsbattle: Dommerpanel pris og publikumspris. Pernille inviteres til at give en opdatering på projektet ved E-sundhedsbattle på E-sundhedsobservatoriets konference 2020.

Herunder findes konferencekatalog, slides inklusiv resumé og slides
Konferencekatalog
Program

E-sundhedsobservatoriet (indtil 2010 EPJ-Observatoriet) har i år 20 års jubilæum, idet der siden 1999 har været afholdt en national konference, hvor sundhedsvæsenets it-aktører mødes. Konferencen har et særligt fokus på udvikling og drift af e-sundhed og har gennem de sidste 20 år udviklet en platform, hvor planlæggere, praktikere og klinikere mødes over 2 dage for at lære om det nye, der rør sig e-sundhedsmiljøet, nationalt såvel som internationalt. Deltagerne udveksler deres forskellige erfaringer med anvendelse af it i den sundhedsfaglige praksis, og taler med udviklere og leverandører af e-sundhedssystemer, der udstiller deres nyeste landvindinger på mere en 20 stande.

E-sundhedsobservatoriet drives af forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet og planlægningen foregår i tæt samarbejde med rådgivningsgruppen, som er sammensat af repræsentanter fra e-sundhedsområdet.


Det overordnede tema er: Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?

Der er gennem mange år udtrykt ønsker om ”at sætte patienten i centrum” og skabe ”sammenhængende patientforløb” uden, at vi er nået helt i mål. Sidste skud er visionen om et velfungerende borgernært sundhedsvæsen. Digitaliseringen er i dag nået et niveau, hvor disse ønsker kan sættes i et nyt perspektiv: det borgerdrevne perspektiv. Borgerne er meget tæt på at få helt nye muligheder for at komme i centrum og opleve sammenhængende forløb gennem digital monitorering af egen sundhedstilstand og fuld adgang til egne sundhedsdata. Hvis dette kombineres med muligheden for virtualisering af kontakterne med sundhedsvæsenet, vil der opstå helt nye muligheder for tilgængelighed og bæredygtighed i (e)sundhedsvæsenet.

Borgerne kan være med til at redefinere sundhedsvæsenets tilgængelighed og bæredygtighed, og det vil kunne bidrage til at skabe nye proaktive sundhedstjenester. Det overordnede tema for E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2019 er derfor, hvordan kommer det nye sundhedsvæsen til at se ud, når det transformeres til et borgerdrevet sundhedsvæsen?

Læs om de underordnede temaer og om muligheden for at indsende forslag til oplæg på konferencen her

Artikler:

Dansk Selskab for Digital Sundhed

Selskabet er en interesseorganisation, der på et videnskabeligt grundlag har til formål at udvikle og udbrede kendskabet til digitale teknologiers anvendelse, muligheder og begrænsninger i forbindelse med varetagelse af befolkningens sundhed og sygdom.