Temaer

TemaerDet overordnede tema er: Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?

Sammen med rådgivningsgruppen definerer arrangørgruppen hvert år en række aktuelle temaer, hvortil der indkaldes forslag til oplæg i parallelsessioner. Hvis ens oplæg bliver optaget, så deltager man gratis på konferencen med festmiddagen inkluderet. Der er kun én oplægsholder på oplæg. Man kan ikke overdrage oplægget til andre eller medtage det til en anden organisation. Oplægget varer 17 min, hvorefter der er 3 min til spørgsmål.  

De underordnede temaer, som man kan sende forslag ind til, er rettet imod brugerne: Borgere, klienter, patienter, klinikere og administratorer m.fl.


Det nære e-sundhedsvæsen f.eks. brugernes deltagelse i og/eller udbytte af

Herunder: Tidlig opsporing og beslutningsstøtte, digitale forebyggelsesinitiativer, digitalisering der mindsker ulighed i sundhed.


Deling af sundhedsdata mellem sygehuse, almen praksis og kommunale aktiviteter

Herunder: Opfølgning/status på digitaliseringsstrategiens leverancer til fremme af deling af data, hvilke gevinster oplever borgerne/patienterne ved datadeling? Eller PRO og deling af data mellem borgere og behandlere.


Beslutningsstøtte der når helt ud til alle brugerne

Herunder: Kunstig intelligens, intelligent annotering, maskinlæring, big data og data etik.


Beskyttelse af sundhedsdata

Herunder: Cybersikkerhed, brugernes reaktioner, regioner og kommuners aktiviteter.


Videokonsultationer og virtualisering af sundhedsydelser

Herunder: Skalering af teleprojekter, nationale initiativer, Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin i Danmark / FUT, video konsultation i almen praksis, kommuner og sygehuse samt kommunal akutsygepleje og socialpsykiatri.


Logistik i sundhedsvæsenet

Herunder: Positionsbestemmelse af udstyr og personale, styring af transport af patienter og udstyr, supersygehusenes logistikteknologier.


Ledelse i e-sundhedsvæsenet

Herunder: Hvilken sundheds værdi kan skabes ved hjælp af data? Hvornår kommer den første kliniske informatik direktør (CCIO) i Danmark? Hvilke konsekvenser vil øget borgerinddragelse have for anvendelse af data til ledelse af sundhedsvæsenet?


E-sundhedsbattle 

Brugervenlige, innovative og effektive løsninger der kan understøtte brugerne i sundhedsspørgsmål. De mundtlige præsentationer vil blive underlagt et specielt ormat og en meget stram tidsbegrænsning på ca. 7 minutter.