Program og slides

Læs mere om keynote speakers

Rachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England der taler om emnet: Digital Skills Needed for the Workforce of the Future
Rachel Dunscombe er leder af ”NHS Digital Academy” som blev oprettet for at udvikle digitale ledere i Storbritanniens nationale sundhedssystem NHS.
Akademiet organiserer uddannelse til klinikere og sundhedsledere, der er involveret i ambitiøse programmer for digital innovation i NHS. Det forventes, at omkring 300 kandidater vil blive uddannet gennem NHS Digital Academy hvert år.
NHS Digital Academy er udviklet af Salford Royal NHS Foundation Trust i samarbejde med Imperial College London, University of Edinburgh og Harvard Medical School.
Rachel Dunscombe vil præsentere hvilke kvalifikationskrav, der er nødvendige for kliniske og digitale ledere for at udnytte mulighederne i e-sundhedsinnovationer.
Læs mere om Rachel Dunscombe her

Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet: Status for borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelse
Pernille forsker i borgerinddragelse og partipatory design og er tilknyttet forskningsgruppen for Teknoantropologi og Participation, og uddannelsen i teknoantropologi ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. Hun er medarrangør af E-sundhedsobservatoriet og har siden 2013, hvert andet år, undersøgt borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed i Danmark. Dette oplæg vil rapportere fra den nyeste 2019 undersøgelse.

Søren Brunak, professor i bioinformatik og sygdomssystembiologi på Københavns Universitet: Big data indenfor sundhedsområdet og forbindelsen til ”personlig medicin”
Hans forskning kombinerer molekylære data fra humane genomer og proteomer med kliniske data fra elektroniske patientjournaler, registre og store spørgeskemaundersøgelser på ny måder. Søren Brunak arbejder således med dataintegration på tværs af bioinformatikken, epidemiologien og den medicinske informatik. Han har været ledende i forhold til data mining af ustrukturerede danske sundhedsdata, herunder den danske tekst som elektroniske patientjournaler indeholder. Metoderne retter sig mod fremtidens individualiserede behandingsformer og begrebet precision medicine, hvor molekylære data bruges til patientstratificering i situationer, hvor et stort spektrum af komorbiditeter skal inddrages i forhold til beslutningsstøtte og diagnostik.

Anders Stengaard Sørensen, lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet: Adfærdsregulering gennem biofeedback
Anders Stengaard Sørensen er civilingeniør i datateknologi og arbejder bl.a. med udvikling af ny sundhedsteknologi. Anders har fx fokus på at få mennesker med funktionsnedsættelser – ud af kørestolen – ved at ophæve tyngdekraften under træning.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Institut for Klinisk Forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Business Case analyser som evidens og styringsredskab ved større IT-investeringer i sundhedsvæsenet
Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi på Institut for Klinisk forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Han har arbejdet 40 år i dansk sundhedstjenesteforskning på og uden for universitetet og har blandt andet arbejdet med beslutningsgrundlag for kliniske og administrative investeringer i sundhedsvæsenet.

Sune K-Holm Nielsen, Cand.Merc.SOL fra CBS, direktør i KRY, Sverige:
Sune var en af de første ansatte i KRY, som har eksisteret siden 2015. Sune har endvidere bl.a. arbejdet hos SOS International som Head of Health Solutions og har været entreprenør med arbejdsmiljøselskabet Health Company.

 
  Vis program som PDF
  ONSDAG DEN 9. OKTOBER
8.00 Registrering, kaffe og brød
9.30 Sal ABC

 

 

Plenumsession 1

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

KL´s vision for det borgerdrevne sundhedsvæsenSlidesChristian Harsløf, Direktør, KL Digital Skills Needed for the Workforce of the FutureSlidesRachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England
10.40 Kaffepause
11.10 Sal ABC

 

 

Plenumsession 2

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

Borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelseSlidesPernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet Big data indenfor sundhedsområdet og forbindelsen til ”personlig medicin”ResuméSlidesSøren Brunak, Professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet Business Case analyser som evidens og styringsredskab ved større IT-investeringer i sundhedsvæsenetResuméSlidesJes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Institut for Klinisk Forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
12.00 Frokost
13.00 Sal AB

 

 

A1: Nationale målbilleder

Ordstyrer: Poul Erik Kristensen, Specialkonsulent, KL

Målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdetResuméSlides Flemming Christiansen, Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vejen til en ny, fælles sikkerhedsstandard på sundhedsområdetResuméSlidesEsben Dalsgaard, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen En ny diagnoseklassifikation – hvorfor, hvordan hvornår kommer ICD-11?ResuméSlides Gert Galster, konsulent, Sundhedsdatastyrelsen Data om det nære – når data skaber sammenhæng i borgernes forløbResuméSlidesChristian Hejlesen, chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet
  Salon 30+31

 

 

B1: Almen Praksis

Ordstyrer: Lene Ærbo Pedersen, direktør, Letsgodigital

Ordiprax+: et nyt evalueringsværktøj til at fremme kvalitetsarbejde i almen praksisResuméSlides Ulrik Hesse, Akademisk medarbejder, Sundhedsdatastyrelsen Min Læge app – borgernes digitale indgang til almen praksisResuméSlides Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation Markering af epikriser på patienter med opfølgningsbehovResuméSlidesBjarke Beier Kjeldsen, Applikationskoordinator, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden E-konsultationer i almen praksisResuméSlidesAnette Grønning, lektor, Syddansk Universitet
  Sal DE

 

 

C1: Datasikkerhed

Ordstyrer: Susanne Lyngby, Security Coordinator, Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedssektorens cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2019-2021ResuméSlides Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Det tværregionale samarbejde om informationssikkerhedResuméSlides Carsten Lind, Vicedirektør, Regionssekretariatet i Region Midtjylland NSP-Behandlingsrelationsservice – validering af patient-behandlerrelation for klinikeres opslag i IT-systemer med sundhedsdataResuméSlidesJens Rahbek Nørgaard, Chefkonsulent, MedCom Cybersikkerhed i klinikken – modstand og medvindResuméSlidesThomas Schmidt, Adjunkt, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

  Sal C

 

 

D1: Patientrapporterede data

Ordstyrer: Morten Villumsen, PhD, specialkonsulent ved Træning og Aktivitet, Aalborg kommune

Koncept for tværsektoriel pilotafprøvning af PRO-værktøjerResuméSlides Sanne Jensen, Teamleder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Kan PRO data bruges som beslutningsstøtte?ResuméSlides Kenneth Mikkelsen, General Manager, IQVIA Erfaringer med samskabelse med borgere omkring udvikling af et digitalt PRO-redskabResuméSlides Rebecca Bauer Tørring, adjunkt, Professionshøjskolen UCN PRO – Fører alle veje til øget patientdeltagelse?ResuméSlides Jeppe Eriksen, PhD-fellow, Techno-Anthropology and Participation, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

  AUDITORIET

 

 

E1: Digital sundhed – borgernært og på tværs

Ordstyrer: Inge Madsen, lektor, VIA Univeristy College

Kommunale data: Fra klassificeret data til databaseResuméSlides Pernille Christensen, Projektleder, Sundhed og Ældre, KL Borgere som hverdagseksperter – en dagligdag med digitale sundhedsydelserResuméSlides Lea Nørgaard Bek, Sekretariatsleder, Center for Telemedicin, Region Midtjylland Dosisdispensering i det Fælles MedicinkortResuméSlides Lars Seidelin Knutsson, teamleder for FMK, Sundhedsdatastyrelsen Medicin til tidenResuméSlides Majbritt Aagaard, projektleder, MedTech Innovation Consortium
14.30 Kaffepause
15.00 Sal C

 

 

A2: E-sundhedsudvikling

Ordstyrer: Gert Galster, Informationsarkitekt, Sund-IT

Nyt eSundhed – bedre adgang til tal og fakta om sundhedsvæsenet ResuméSlides Lena Thomsen Lind, Sektionsleder for Dataudstilling i Afdelingen Formidling, Sundhedsdatastyrelsen En central eCPR løsning i SundhedssektorenResuméSlides Anders Brahm, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Med klinikerne i førersædet – nye perspektiver på e-sundhedsudvikling i Region HovedstadenResuméSlides Steen Werner Hansen, Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden Sundhed.dk – et brugerorienteret sundhedsuniversResuméSlides Anne Egelund Knudsen, Stabschef, sundhed.dk
  Sal DE

 

 

B2: Den aktive patient / borger

Ordstyrer: Thomas Schmidt, adjunkt, sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet

Diabetiske fodsår – borgerens egne fotooptagelser formidlet til en webbaseret sårdatabase ResuméSlides Knud Yderstræde, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Odense Universitetshospital Individualiseret livsstilsintervention til diabetikere i samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Steno Diabetes Centre ResuméSlides Carl J. Brandt, praktiserende læge, forskningsenheden for almen praksis, SDU, Steno Diabetes Center Odense CAPABLE: innbyggerstyrt, aktiv bruk av egen digital helseinformasjon ResuméSlides Anne Moen, professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge Digital støtte til livsstilsændringer hos mænd med prostatakræft ResuméSlides Dorthe Furstrand, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og Københavns Universitet

  Sal AB

 

 

C2: Telemedicin

Ordstyrer: Jeppe Eriksen, PhD-fellow, Techno-Anthropology and Participation, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

FUT – den digitale motorvej der bringer borgerne og behandlerne og IT-leverandører tættere sammen ResuméSlides Lone Hallgreen, National projektleder for FUT, Københavns kommune Digital understøttelse og udbredelse af redskaberne til tidlig opsporing ResuméSlides Tina Juul, Chief advisor, Carve Consulting Erfaringer med videokonsultationer i lægepraksis ResuméSlides Lone Høiberg, Konsulent, MedCom Hvordan sikrer man den bedste nationale udrulning af telemedicinske projekter? ResuméSlides Lars H. Ehlers, Professor, Aalborg Universitet

  AUDITORIET

 

 

D2: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Sidste års vinderprojekt: Software robotter som hjælp til klinisk dokumentation – er det muligt? Slides Jens Højberg Wanscher, ledende overlæge, øre-næse og hals afd., Odense Universitetshospital Akut app – fra idé til næsten færdigt produkt ResuméSlides Cathrine Engel, Sundheds-It konsulent, Akutafdelingen – Sundheds-IT, Aarhus Universitetshospital KMD inControl: datadrevet kvalitetsudvikling i klinikken ResuméSlides Christian Kruse, Læge, PhD, Senior BI Analytics Consultant, KMD A/S Central dataopsamling er en hjørnesten på vejen til et sikkert og sammenhængende patientforløb ResuméSlides Patrick Hulsen, CEO, Daintel Koordination af behandlingsforløb på tværs af sektorer som det gøres i Sverige ResuméSlides Henrik Lindholm, Product Manager, Cambio Healthcare Systems IT-assistenten – Patienters og pårørendes hjælp til digitale sundhedsløsninger på Odense Universitetshospital ResuméSlides Anne Bøgegaard, Innovationskonsulent, Innovation & MTV, Odense Universitetshospital Hvorfor ikke anvende chat funktionen i Social- og Sundhedsvæsenet? ResuméSlides Irene Zuschlag, Cand. Scient., Sygeplejerske, MedCom Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng ResuméSlides Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital App til bløderpatienter styrker individualiseret behandling og egenmestring ResuméSlides Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge, Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus Universitetshospital

  Salon 30+31

 

 

E2: Innovativ e-sundhed

Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, PhD Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland

Kan vi regne os til mere omsorg? ResuméSlides Lars Kornerup Sørensen, Senior Business Line Manager, KMD Virtuel hjemme- og sygepleje i Viborg Kommune ResuméSlides Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef, Viborg Kommune Teknologi assisteret fysisk aktivitet hos indlagte patienter på lungemedicinsk afdeling ResuméSlides Charlotte Kira Kimby, Leder af Videncenter for Velfærdsteknologi, VihTek, Region Hovedstaden Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger ResuméSlides Mikkel Harbo, Director, Systematic A/S

16.30 Kaffepause
17.00 Sal ABC

 

 

Plenumsession 3

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Adfærdsregulering gennem biofeedbackSlidesLektor Anders Stengaard Sørensen, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
17.45 Første konferencedag slutter
19.00 Festmiddag
 
  TORSDAG DEN 10. OKTOBER
 
09.00 Sal ABC

 

 

Plenumsession 4

Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

KRY – lægen der tager imod 24 timer i døgnet 365 dage om åretResumé Sune K-Holm Nielsen, Direktør, KRY, Sverige Jonatan Scholss, Direktør, Praktiserende Lægers Organisation – Deltager i paneldebat med fokus på almen praksis vinkel
Mahad Huniche, Direktør for Data og udviklingsstøtte i Region Sjælland – deltager i paneldebat med fokus på den regionale vinkelSlides
10.30 Kaffepause
11:00 AUDITORIET

 

 

A3: Datadeling

Ordstyrer: Ann Bygholm, professor, Aalborg Universitet

Erfaringer fra afprøvningsprojektet i Program for et samlet patientoverblik Resumé Tine Ohm Laursen, Programleder for Program for et samlet patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen Barrierer og nye muligheder for datadeling i det danske sundhedsvæsen ResuméSlides Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, Ph.D. Alexandra Instituttet Ekstern adgang til patientdata i Sundhedsplatformen styrker patientsikkerheden ved opkald til Akuttelefonen (1813) ResuméSlides Anne Danborg, Projektleder i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), Region Hovedstaden Den digitaliserede lægesekretær: Sammenhæng og data-arbejde sundhedsvæsenet ResuméSlides Claus Bossen, lektor, Aarhus Universitet

  Sal AB

 

 

B3: Borgernær e-sundhed

Ordstyrer: Uffe Kock Wiil, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Digital løsning til graviditetsforløb- fra papirbåren journal til digital graviditetsmappe ResuméSlides Nanna Skovgaard, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet Høreområdet i fremtiden, en ny digital visitation og sammenhængende brugerrejse for borgeren ResuméSlides Søren Jakobsen, Programleder, Sundhedsdatastyrelsen Tidlig opsporing i forbindelse med Palliativ Indsats ResuméSlides Mejse Holstein, Projektleder Ældreområdet, Svendborg Kommune GERI-kuffert projektet: et IT-understøttet tværsektorielt projekt til forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre borgere ResuméSlides Karen Andersen-Ranberg, Overlæge, Professor, Geriatrisk afd., OUH og Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

  Sal C

 

 

C3: HL7 / FHIR – Standarder for datadeling

Ordstyrer: Tom Høg Sørensen, Programleder, MedCom

HL7 i Danmark – overblik over initiativer og projekter ResuméSlides Kirstine Rosenbeck Gøeg, HL7 Danmark, IT konsulent, Rosenbeck Informatics Forudsætningen for succesfuld datadeling af sundhedsoplysninger ResuméSlides Michael Johansen, Chefkonsulent, MedCom Dansk Fælles Sprog III model anvendt i et HL7 FHIR-baseret system ResuméSlides Jesper Haffgaard, Senior Architect, Systematic, HL7 Danmark Udfordringer og læring fra danske FHIR-profileringer af PRO og hjemmemonitorering ResuméSlides Jens K. Villadsen, Software Pilot, Trifork, Formand HL7 Danmark

  Sal DE

 

 

D3: Sygehusjournaler

Ordstyrer: Kenneth Ahrensberg, specialkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen

Digitale pasientforløp på Oslo Universitetssykehus ResuméSlides Kaia Spilhaug Torkildsen, Prosjektleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Oslo Universitetssykehus Talegenkendelse i Sundhedsplatformen – struktureret data, kvalitet i dokumentation og nærvær i patientkommunikation ResuméSlides Mette Lindelof, Specialeansvarlig overlæge, Neurologi – Roskilde, Region Sjælland Talegenkendelse som værktøj til tidstro journaler ResuméSlides Lone Tynan, IT-projektleder, Klinisk IT, Odense Universitetshospital Fokus på decentral it-ledelse gennem det gode eksempel ResuméSlides Lene Kim Strandbygaard, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden

  Salon 30+31

 

 

E3: Logistik i sundhedssektoren

Ordstyrer: Chefkonsulent, Morten B. Nielsen, TEK Innovation, SDU

Etablering af nem og enkelt logistik og support til borgerrettede telemedicinske løsninger – er hverken nemt eller enkelt! ResuméSlides Per Bo Nørgaard Andersen, Centerleder, Fælles Servicecenter Region Midtjylland Digitalisering af hospitalslogistik på et fundament af standarder ResuméSlides Henrik Stilling, It-arkitekt, It-afdelingen, Region Midtjylland Den Intelligente Forsendelseskasse på Klinisk Biokemisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital ResuméSlides BSlides A Niki Nicolas Grigoriou, CEO/Software Architect, Intelligent Systems Fuldautomatisk sterilcentral – logistik i sundhedsvæsenet (oplægget udgår pga. sygdom) Resumé Christina Maria Hansen, Enhedschef, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden

12.30 Frokost
13.30 Sal ABC

 

 

Plenumsession 5

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Sundhed.dk på tværsSlides Morten Elbæk, Direktør sundhed.dk Borgeren som en del af holdetSlides Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
14.30 Konferencen slutter