Program

Læs mere om keynote speakers

Rachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England der taler om emnet: Digital Skills Needed for the Workforce of the Future
Rachel Dunscombe er leder af ”NHS Digital Academy” som blev oprettet for at udvikle digitale ledere i Storbritanniens nationale sundhedssystem NHS.
Akademiet organiserer uddannelse til klinikere og sundhedsledere, der er involveret i ambitiøse programmer for digital innovation i NHS. Det forventes, at omkring 300 kandidater vil blive uddannet gennem NHS Digital Academy hvert år.
NHS Digital Academy er udviklet af Salford Royal NHS Foundation Trust i samarbejde med Imperial College London, University of Edinburgh og Harvard Medical School.
Rachel Dunscombe vil præsentere hvilke kvalifikationskrav, der er nødvendige for kliniske og digitale ledere for at udnytte mulighederne i e-sundhedsinnovationer.
Læs mere om Rachel Dunscombe her

Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet: Status for borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelse
Pernille forsker i borgerinddragelse og partipatory design og er tilknyttet forskningsgruppen for Teknoantropologi og Participation, og uddannelsen i teknoantropologi ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. Hun er medarrangør af E-sundhedsobservatoriet og har siden 2013, hvert andet år, undersøgt borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed i Danmark. Dette oplæg vil rapportere fra den nyeste 2019 undersøgelse.

Anders Stengaard Sørensen, lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet: Adfærdsregulering gennem biofeedback
Anders Stengaard Sørensen er civilingeniør i datateknologi og arbejder bl.a. med udvikling af ny sundhedsteknologi. Anders har fx fokus på at få mennesker med funktionsnedsættelser – ud af kørestolen – ved at ophæve tyngdekraften under træning.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Institut for Klinisk Forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Business Case analyser som evidens og styringsredskab ved større IT-investeringer i sundhedsvæsenet
Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi på Institut for Klinisk forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Han har arbejdet 40 år i dansk sundhedstjenesteforskning på og uden for universitetet og har blandt andet arbejdet med beslutningsgrundlag for kliniske og administrative investeringer i sundhedsvæsenet.

Sune K-Holm Nielsen, Cand.Merc.SOL fra CBS, direktør i KRY, Sverige:
Sune var en af de første ansatte i KRY, som har eksisteret siden 2015. Sune har endvidere bl.a. arbejdet hos SOS International som Head of Health Solutions og har været entreprenør med arbejdsmiljøselskabet Health Company.

Vis program som PDF
ONSDAG DEN 9. OKTOBER
8.00 Registrering, kaffe og brød
9.30 Sal ABC

Plenumsession 1

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

KL´s vision for det borgerdrevne sundhedsvæsenChristian Harsløf, Direktør, KL Digital Skills Needed for the Workforce of the FutureRachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England
10.40 Kaffepause
11.10 Sal ABC

Plenumsession 2

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

Borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelsePernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet Big data indenfor sundhedsområdet og forbindelsen til ”personlig medicin”ResuméSøren Brunak, Professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet Business Case analyser som evidens og styringsredskab ved større IT-investeringer i sundhedsvæsenetResuméJes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Institut for Klinisk Forskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
12.00 Frokost
13.00 Sal X

A1: Nationale målbilleder

Målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdetResumé Flemming Christiansen, Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vejen til en ny, fælles sikkerhedsstandard på sundhedsområdetResuméEsben Dalsgaard, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen En ny diagnoseklassifikation – hvorfor, hvordan hvornår kommer ICD-11?Resumé Gert Galster, konsulent, Sundhedsdatastyrelsen Data om det nære – når data skaber sammenhæng i borgernes forløbResuméChristian Hejlesen, chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet
Sal C

B1: Almen Praksis

Ordstyrer: Lene Ærbo Pedersen, direktør, Letsgodigital

Ordiprax+: et nyt evalueringsværktøj til at fremme kvalitetsarbejde i almen praksisResumé Ulrik Hesse, Akademisk medarbejder, Sundhedsdatastyrelsen Min Læge app – borgernes digitale indgang til almen praksisResumé Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation Markering af epikriser på patienter med opfølgningsbehovResuméBjarke Beier Kjeldsen, Applikationskoordinator, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden E-konsultationer i almen praksisResuméAnette Grønning, lektor, Syddansk Universitet
Sal X

C1: Datasikkerhed

Sundhedssektorens cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2019-2021Resumé Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Det tværregionale samarbejde om informationssikkerhedResumé Carsten Lind, Vicedirektør, Regionssekretariatet i Region Midtjylland NSP-Behandlingsrelationsservice – validering af patient-behandlerrelation for klinikeres opslag i IT-systemer med sundhedsdataResuméJens Rahbek Nørgaard, Chefkonsulent, MedCom Cybersikkerhed i klinikken – modstand og medvindResuméThomas Schmidt, Adjunkt, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet
Sal X

D1 Patientrapporterede data

Ordstyrer: Morten Villumsen, PhD, specialkonsulent ved Træning og Aktivitet, Aalborg kommune

Koncept for tværsektoriel pilotafprøvning af PRO-værktøjerResumé Nina Balk-Møller, Fuldmægtig, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Kan PRO data bruges som beslutningsstøtte?Resumé Kenneth Mikkelsen, General Manager, IQVIA Erfaringer med samskabelse med borgere omkring udvikling af et digitalt PRO-redskabResumé Rebecca Bauer Tørring, adjunkt, Professionshøjskolen UCN PRO – Fører alle veje til øget patientdeltagelse?Resumé Jeppe Eriksen, PhD-fellow, Techno-Anthropology and Participation, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Sal X

E1 Digital sundhed – borgernært og på tværs

Ordstyrer: Inge Madsen, lektor, VIA Univeristy College

Kommunale data: Fra klassificeret data til databaseResumé Pernille Christensen, Projektleder, Sundhed og Ældre, KL Borgere som hverdagseksperter – en dagligdag med digitale sundhedsydelserResumé Lea Nørgaard Bek, Sekretariatsleder, Center for Telemedicin, Region Midtjylland Dosisdispensering i det Fælles MedicinkortResumé Lars Seidelin Knutsson, teamleder for FMK, Sundhedsdatastyrelsen Medicin til tidenResumé Majbritt Aagaard, projektleder, MedTech Innovation Consortium
14.30 Kaffepause
15.00 Sal X

A2: E-sundhedsudvikling

Ordstyrer: Gert Galster, Informationsarkitekt, Sund-IT

Nyt eSundhed – bedre adgang til tal og fakta om sundhedsvæsenet Resumé Lena Thomsen Lind, Sektionsleder for Dataudstilling i Afdelingen Formidling, Sundhedsdatastyrelsen En central eCPR løsning i SundhedssektorenResumé Anders Brahm, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Med klinikerne i førersædet – nye perspektiver på e-sundhedsudvikling i Region HovedstadenResumé Steen Werner Hansen, Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden Sundhed.dk – et brugerorienteret sundhedsuniversResumé Anne Egelund Knudsen, Stabschef, sundhed.dk
Sal X

B2: Den aktive patient / borger

Diabetiske fodsår – borgerens egne fotooptagelser formidlet til en webbaseret sårdatabase Resumé Knud Yderstræde, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Odense Universitetshospital Individualiseret livsstilsintervention til diabetikere i samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Steno Diabetes Centre Resumé Carl J. Brandt, praktiserende læge, forskningsenheden for almen praksis, SDU, Steno Diabetes Center Odense CAPABLE: innbyggerstyrt, aktiv bruk av egen digital helseinformasjon Resumé Anne Moen, professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge Digital støtte til livsstilsændringer hos mænd med prostatakræft Resumé Dorthe Furstrand, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og Københavns Universitet
Sal X

C2: Telemedicin

FUT – den digitale motorvej der bringer borgerne og behandlerne og IT-leverandører tættere sammen Resumé Lone Hallgreen, National projektleder for FUT, Københavns kommune FUT – den digitale motorvej der bringer borgerne og behandlerne og IT-leverandører tættere sammen – leverandørperspektiv Resumé Jens Peder Rasmussen, Director, Export, Clinical Information Systems, Systematic Erfaringer med videokonsultationer i lægepraksis Resumé Lone Høiberg, Konsulent, MedCom Hvordan sikrer man den bedste nationale udrulning af telemedicinske projekter? Resumé Lars H. Ehlers, Professor, Aalborg Universitet
Sal X

D2: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Sidste års vinderprojekt: Software robotter som hjælp til klinisk dokumentation – er det muligt? Jens Højberg Wanscher, ledende overlæge, øre-næse og hals afd., Odense Universitetshospital Akut app – fra idé til næsten færdigt produkt Resumé Cathrine Engel, Sundheds-It konsulent, Akutafdelingen – Sundheds-IT, Aarhus Universitetshospital KMD inControl: datadrevet kvalitetsudvikling i klinikken Resumé Christian Kruse, Læge, PhD, Senior BI Analytics Consultant, KMD A/S Central dataopsamling er en hjørnesten på vejen til et sikkert og sammenhængende patientforløb Resumé Patrick Hulsen, CEO, Daintel Koordination af behandlingsforløb på tværs af sektorer som det gøres i Sverige Resumé Henrik Lindholm, Product Manager, Cambio Healthcare Systems IT-assistenten – Patienters og pårørendes hjælp til digitale sundhedsløsninger på Odense Universitetshospital Resumé Anne Bøgegaard, Innovationskonsulent, Innovation & MTV, Odense Universitetshospital Hvorfor ikke anvende chat funktionen i Social- og Sundhedsvæsenet? Resumé Irene Zuschlag, Cand. Scient., Sygeplejerske, MedCom Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng Resumé Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital App til bløderpatienter styrker individualiseret behandling og egenmestring Resumé Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge, Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus Universitetshospital
Sal X

E2: Innovativ e-sundhed

Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland

Kan vi regne os til mere omsorg? Resumé Lars Kornerup Sørensen, Senior Business Line Manager, KMD Virtuel hjemme- og sygepleje i Viborg Kommune Resumé Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef, Viborg Kommune Teknologi assisteret fysisk aktivitet hos indlagte patienter på lungemedicinsk afdeling Resumé Charlotte Kira Kimby, Leder af Videncenter for Velfærdsteknologi, VihTek, Region Hovedstaden Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger Resumé Mikkel Harbo, Director, Systematic A/S
16.30 Kaffepause
17.00 Sal ABC

Plenumsession 3

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Adfærdsregulering gennem biofeedbackLektor Anders Stengaard Sørensen, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
17.45 Første konferencedag slutter
19.00 Festmiddag
TORSDAG DEN 10. OKTOBER
09.00 Sal ABC

Plenumsession 4

Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

KRY – lægen der tager imod 24 timer i døgnet 365 dage om åretResumé Sune K-Holm Nielsen, Direktør, KRY, Sverige Jonatan Scholss, Direktør, Praktiserende Lægers Organisation – Deltager i paneldebat med fokus på almen praksis vinkel
Mahad Huniche, Direktør for Data og udviklingsstøtte i Region Sjælland – deltager i paneldebat med fokus på den regionale vinkel
10.30 Kaffepause
11:00 Sal X

A3: Datadeling

Erfaringer fra afprøvningsprojektet i Program for et samlet patientoverblik Resumé Tine Ohm Laursen, Programleder for Program for et samlet patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen Barrierer og nye muligheder for datadeling i det danske sundhedsvæsen Resumé Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, Ph.D. Alexandra Instituttet Ekstern adgang til patientdata i Sundhedsplatformen styrker patientsikkerheden ved opkald til Akuttelefonen (1813) Resumé Anne Danborg, Projektleder i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), Region Hovedstaden Den digitaliserede lægesekretær: Sammenhæng og data-arbejde sundhedsvæsenet Resumé Claus Bossen, lektor, Aarhus Universitet
Sal X

B3: Borgernær e-sundhed

Digital løsning til graviditetsforløb- fra papirbåren journal til digital graviditetsmappe Resumé Nanna Skovgaard, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet Høreområdet i fremtiden, en ny digital visitation og sammenhængende brugerrejse for borgeren Resumé Søren Jakobsen, Programleder, Sundhedsdatastyrelsen Tidlig opsporing i forbindelse med Palliativ Indsats Resumé Mejse Holstein, Projektleder Ældreområdet, Svendborg Kommune GERI-kuffert projektet: et IT-understøttet tværsektorielt projekt til forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre borgere Resumé Karen Andersen-Ranberg, Overlæge, Professor, Geriatrisk afd., OUH og Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
Sal X

C3: HL7 / FHIR – Standarder for datadeling

HL7 i Danmark – overblik over initiativer og projekter Resumé Kirstine Rosenbeck Gøeg, HL7 Danmark, IT konsulent, Rosenbeck Informatics Forudsætningen for succesfuld datadeling af sundhedsoplysninger Resumé Michael Johansen, Chefkonsulent, MedCom Dansk Fælles Sprog III model anvendt i et HL7 FHIR-baseret system Resumé Jesper Haffgaard, Senior Architect, Systematic, HL7 Danmark Udfordringer og læring fra danske FHIR-profileringer af PRO og hjemmemonitorering Resumé Jens K. Villadsen, Software Pilot, Trifork, Formand HL7 Danmark
Sal X

D3: Sygehusjournaler

Digitale pasientforløp på Oslo Universitetssykehus Resumé Kaia Spilhaug Torkildsen, Prosjektleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Oslo Universitetssykehus Talegenkendelse i Sundhedsplatformen – struktureret data, kvalitet i dokumentation og nærvær i patientkommunikation Resumé Mette Lindelof, Specialeansvarlig overlæge, Neurologi – Roskilde, Region Sjælland Talegenkendelse som værktøj til tidstro journaler Resumé Lone Tynan, IT-projektleder, Klinisk IT, Odense Universitetshospital Fokus på decentral it-ledelse gennem det gode eksempel Resumé Lene Kim Strandbygaard, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Sal X

E3: Logistik i sundhedssektoren

Etablering af nem og enkelt logistik og support til borgerrettede telemedicinske løsninger – er hverken nemt eller enkelt! Resumé Per Bo Nørgaard Andersen, Centerleder, Fælles Servicecenter Region Midtjylland Digitalisering af hospitalslogistik på et fundament af standarder Resumé Henrik Stilling, It-arkitekt, It-afdelingen, Region Midtjylland Den Intelligente Forsendelseskasse på Klinisk Biokemisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital Resumé Niki Nicolas Grigoriou, CEO/Software Architect, Intelligent Systems Fuldautomatisk sterilcentral – logistik i sundhedsvæsenet Resumé Christina Maria Hansen, Enhedschef, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
12.30 Frokost
13.30 Sal ABC

Plenumsession 5

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Sundhed.dk på tværs Morten Elbæk, Direktør sundhed.dk Borgeren som en del af holdet Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
14.30 Konferencen slutter