Program

Så er E-sundhedsobservatoriets foreløbige program klar, og der er åbnet for tilmelding til konferencen.

Læs mere om keynote speakers ved at klikke

Rachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England der taler om emnet: Digital Skills Needed for the Workforce of the Future
Rachel Dunscombe er leder af ”NHS Digital Academy” som blev oprettet for at udvikle digitale ledere i Storbritanniens nationale sundhedssystem NHS.
Akademiet organiserer uddannelse til klinikere og sundhedsledere, der er involveret i ambitiøse programmer for digital innovation i NHS. Det forventes, at omkring 300 kandidater vil blive uddannet gennem NHS Digital Academy hvert år.
NHS Digital Academy er udviklet af Salford Royal NHS Foundation Trust i samarbejde med Imperial College London, University of Edinburgh og Harvard Medical School.
Rachel Dunscombe vil præsentere hvilke kvalifikationskrav, der er nødvendige for kliniske og digitale ledere for at udnytte mulighederne i e-sundhedsinnovationer.
Læs mere om Rachel Dunscombe her

Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet: Status for borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelse
Pernille forsker i borgerinddragelse og partipatory design og er tilknyttet forskningsgruppen for Teknoantropologi og Participation, og uddannelsen i teknoantropologi ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. Hun er medarrangør af E-sundhedsobservatoriet og har siden 2013, hvert andet år, undersøgt borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed i Danmark. Dette oplæg vil rapportere fra den nyeste 2019 undersøgelse.

Anders Stengaard Sørensen, lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet: Adfærdsregulering gennem biofeedback
Anders Stengaard Sørensen er civilingeniør i datateknologi og arbejder bl.a. med udvikling af ny sundhedsteknologi. Anders har fx fokus på at få mennesker med funktionsnedsættelser – ud af kørestolen – ved at ophæve tyngdekraften under træning.

ONSDAG DEN 9. OKTOBER
9:30 Sal ABC

Plenumsession 1

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

Velkommen til E-sundhedsobservatoriets konference Digital Skills Needed for the Workforce of the FutureRachel Dunscombe, CEO, National Health Service, Digital Academy, England NN
10:40 Kaffepause
11.10 Sal ABC

Plenumsession 2

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet (SDU)

Borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Resultater fra den 4. nationale undersøgelsePernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet NN NN
12:00 Frokost
13:00 Sal X

A1: Nationale målbilleder

Målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdetFlemming Christiansen, Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vejen til en ny, fælles sikkerhedsstandard på sundhedsområdetEsben Dalsgaard, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen En ny diagnoseklassifikation – hvorfor, hvordan hvornår kommer ICD-11?Gert Galster, konsulent, Sundhedsdatastyrelsen Data om det nære – når data skaber sammenhæng i borgernes forløbChristian Hejlesen, chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet
Sal C

B1: Almen Praksis

Ordiprax+: et nyt evalueringsværktøj til at fremme kvalitetsarbejde i almen praksis Ulrik Hesse, Akademisk medarbejder, Sundhedsdatastyrelsen Min Læge app – borgernes digitale indgang til almen praksisMartin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation Markering af epikriser på patienter med opfølgningsbehovBjarke Beier Kjeldsen, Applikationskoordinator, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden E-konsultationer i almen praksisAnette Grønning, lektor, Syddansk Universitet
Sal X

C1: Datasikkerhed

Sundhedssektorens cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2019-2021 Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Det tværregionale samarbejde om informationssikkerhedCarsten Lind, Vicedirektør, Regionssekretariatet i Region Midtjylland NSP-Behandlingsrelationsservice – validering af patient-behandlerrelation for klinikeres opslag i IT-systemer med sundhedsdataJens Rahbek Nørgaard, Chefkonsulent, MedCom Cybersikkerhed i klinikken – modstand og medvindThomas Schmidt, Adjunkt, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet
Sal X

D1 Patientrapporterede data

Koncept for tværsektoriel pilotafprøvning af PRO-værktøjer Nina Balk-Møller, Fuldmægtig, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Kan PRO data bruges som beslutningsstøtte? Kenneth Mikkelsen, General Manager, IQVIA Erfaringer med samskabelse med borgere omkring udvikling af et digitalt PRO-redskab Rebecca Bauer Tørring, adjunkt, Professionshøjskolen UCN PRO – Fører alle veje til øget patientdeltagelse? Jeppe Eriksen, PhD-fellow, Techno-Anthropology and Participation, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Sal X

E1 Digital sundhed – borgernært og på tværs

Kommunale data: Fra klassificeret data til database Pernille Kristensen, Projektleder, Sundhed og Ældre, KL Borgere som hverdagseksperter – en dagligdag med digitale sundhedsydelser Lea Nørgaard Bek, Sekretariatsleder, Center for Telemedicin, Region Midtjylland Dosisdispensering i det Fælles Medicinkort Lars Seidelin Knutsson, teamleder for FMK, Sundhedsdatastyrelsen Medicin til tiden Majbritt Aagaard, projektleder, MedTech Innovation Consortium
14:30 Kaffepause
Sal X

A2: E-sundhedsudvikling

Nyt eSundhed – bedre adgang til tal og fakta om sundhedsvæsenet Lena Thomsen Lind, Sektionsleder for Dataudstilling i Afdelingen Formidling, Sundhedsdatastyrelsen En central eCPR løsning i Sundhedssektoren Anders Brahm, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Med klinikerne i førersædet – nye perspektiver på e-sundhedsudvikling i Region Hovedstaden Steen Werner Hansen, Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden Sundhed.dk – et brugerorienteret sundhedsunivers Anne Egelund Knudsen, Stabschef, sundhed.dk
Sal X

B2: Den aktive patient / borger

Diabetiske fodsår – borgerens egne fotooptagelser formidlet til en webbaseret sårdatabase Knud Yderstræde, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Odense Universitetshospital Individualiseret livsstilsintervention til diabetikere i samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Steno Diabetes Centre Carl J. Brandt, praktiserende læge, forskningsenheden for almen praksis, SDU, Steno Diabetes Center Odense CAPABLE: innbyggerstyrt, aktiv bruk av egen digital helseinformasjon Anne Moen, professor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge Digital støtte til livsstilsændringer hos mænd med prostatakræft Dorthe Furstrand, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og Københavns Universitet
Sal X

C2: Telemedicin

FUT – den digitale motorvej der bringer borgerne og behandlerne og IT-leverandører tættere sammen Lone Hallgreen, National projektleder for FUT, Københavns kommune FUT – den digitale motorvej der bringer borgerne og behandlerne og IT-leverandører tættere sammen – leverandørperspektiv Jens Peder Rasmussen, Director, Export, Clinical Information Systems, Systematic Erfaringer med videokonsultationer i lægepraksis Erfaringer med videokonsultationer i lægepraksis Hvordan sikrer man den bedste nationale udrulning af telemedicinske projekter? Lars H. Ehlers, Professor, Aalborg Universitet
Sal X

D2: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Akut app – fra idé til næsten færdigt produkt Cathrine Engel, Sundheds-It konsulent, Akutafdelingen – Sundheds-IT, Aarhus Universitetshospital KMD inControl: datadrevet kvalitetsudvikling i klinikken Christian Kruse, Læge, PhD, Senior BI Analytics Consultant, KMD A/S Central dataopsamling er en hjørnesten på vejen til et sikkert og sammenhængende patientforløb Patrick Hulsen, CEO, Daintel Koordination af behandlingsforløb på tværs af sektorer som det gøres i Sverige Henrik Lindholm, Product Manager, Cambio Healthcare Systems IT-assistenten – Patienters og pårørendes hjælp til digitale sundhedsløsninger på Odense Universitetshospital Anne Bøgegaard, Innovationskonsulent, Innovation & MTV, Odense Universitetshospital Hvorfor ikke anvende chat funktionen i Social- og Sundhedsvæsenet? Irene Zuschlag, Cand. Scient., Sygeplejerske, MedCom Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital App til bløderpatienter styrker individualiseret behandling og egenmestring Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge, Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus Universitetshospital
Sal X

E2: Innovativ e-sundhed

Kan vi regne os til mere omsorg? Lars Kornerup Sørensen, Senior Business Line Manager, KMD Virtuel hjemme- og sygepleje i Viborg Kommune Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef, Viborg Kommune Teknologi assisteret fysisk aktivitet hos indlagte patienter på lungemedicinsk afdeling Charlotte Kira Kimby, Leder af Videncenter for Velfærdsteknologi, VihTek, Region Hovedstaden Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger Mikkel Harbo, Director, Systematic A/S
16:30 Kaffepause
17.00 Sal ABC

Plenumsession 3

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Adfærdsregulering gennem biofeedbackLektor Anders Stengaard Sørensen, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
17:45 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
TORSDAG DEN 10. OKTOBER
09.00 Sal ABC

Plenumsession 4

NN NN NN
10:30 Kaffepause
Sal X

A3: Datadeling

Erfaringer fra afprøvningsprojektet i Program for et samlet patientoverblik Tine Ohm Laursen, Programleder for Program for et samlet patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen Barrierer og nye muligheder for datadeling i det danske sundhedsvæsen Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, Ph.D. Alexandra Instituttet Ekstern adgang til patientdata i Sundhedsplatformen styrker patientsikkerheden ved opkald til Akuttelefonen (1813) Anne Danborg, Projektleder i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), Region Hovedstaden Den digitaliserede lægesekretær: Sammenhæng og data-arbejde sundhedsvæsenet Claus Bossen, lektor, Aarhus Universitet
Sal X

B3: Borgernær e-sundhed

Digital løsning til graviditetsforløb- fra papirbåren journal til digital graviditetsmappe Nanna Skovgaard, Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet Høreområdet i fremtiden, en ny digital visitation og sammenhængende brugerrejse for borgeren Søren Jakobsen, Programleder, Sundhedsdatastyrelsen Tidlig opsporing i forbindelse med Palliativ Indsats Mejse Holstein, Projektleder Ældreområdet, Svendborg Kommune GERI-kuffert projektet: et IT-understøttet tværsektorielt projekt til forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre borgere Karen Andersen-Ranberg, Overlæge, Professor, Geriatrisk afd., OUH og Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
Sal X

C3: HL7 / FHIR – Standarder for datadeling

HL7 i Danmark – overblik over initiativer og projekter Kirstine Rosenbeck Gøeg, HL7 Danmark, IT konsulent, Rosenbeck Informatics Forudsætningen for succesfuld datadeling af sundhedsoplysninger Michael Johansen, Chefkonsulent, MedCom Dansk Fælles Sprog III model anvendt i et HL7 FHIR-baseret system Jesper Haffgaard, Senior Architect, Systematic, HL7 Danmark Udfordringer og læring fra danske FHIR-profileringer af PRO og hjemmemonitorering Jens K. Villadsen, Software Pilot, Trifork, Formand HL7 Danmark
Sal X

D3: Sygehusjournaler

Digitale pasientforløp på Oslo Universitetssykehus Kaia Spilhaug Torkildsen, Prosjektleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Oslo Universitetssykehus Talegenkendelse i Sundhedsplatformen – struktureret data, kvalitet i dokumentation og nærvær i patientkommunikation Mette Lindelof, Specialeansvarlig overlæge, Neurologi – Roskilde, Region Sjælland Talegenkendelse som værktøj til tidstro journaler Lone Tynan, IT-projektleder, Klinisk IT, Odense Universitetshospital Fokus på decentral it-ledelse gennem det gode eksempel Lene Kim Strandbygaard, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Sal X

E3: Logistik i sundhedssektoren

Etablering af nem og enkelt logistik og support til borgerrettede telemedicinske løsninger – er hverken nemt eller enkelt! Per Bo Nørgaard Andersen, Centerleder, Fælles Servicecenter Region Midtjylland Digitalisering af hospitalslogistik på et fundament af standarder Henrik Stilling, It-arkitekt, It-afdelingen, Region Midtjylland Den Intelligente Forsendelseskasse på Klinisk Biokemisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital Niki Nicolas Grigoriou, CEO/Software Architect, Intelligent Systems Fuldautomatisk sterilcentral – logistik i sundhedsvæsenet Christina Maria Hansen, Enhedschef, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
12:30 Frokost
13.30 Sal ABC

Plenumsession 5

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Opsamling på konferencen Morten Elbæk, Direktør sundhed.dk Opsamling på konferencen Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
14:30 Konferencen slutter